Azimat Cubaan 1

TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

20 Januari 2010

LAWATAN KE TERENGGANU

LAWATAN TERENGGANU 09

MATEMATIK SENANG CAYANG

JAYA UPSR 2

BERI TUMPUAN SEDIKIT

CERAMAH 09 P1

JANGAN PANIK

Asas Muka Jam

MARI MENCUBA MATEMATIK 1

1

CONTOH SURAT PERMOHONAN LAWATAN

_____________________________________________

Kepada : Rujukan Kami : SKM2/001/01(141).
Rujukan Tuan :
Tarikh : 24 MAC 2009.
TTI Management Sdn. Bhd,
Pulau Wan Man,
Losong Panglima Perang,
21000 Kuala Terengganu,
TERENGGANU.

Tuan;

PAKEJ LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Perkara di atas telah di rujuk.

MAKLUMAT LAWATAN:

Tarikh : 30 MAC 2009 ( ISNIN )
Masa : 2.30 p.m ( Di jangka tiba )
Bilangan Murid : 80 orang
Bilangan Guru : 10 orang

2. Program tahunan ini khusus untuk calon UPSR 2009. Pihak sekolah mengharap pihak tuan dapat mempertimbang dan meluluskan pakej lawatan sepertimana surat tawaran daripada pihak tuan kepada sekolah.

3. Pihak sekolah merakamkan ucapan jutaan terima kasih di atas pertimbangan daripada pihak tuan demi kemajuan anak bangsa dan semoga usaha kita diberkati Allah.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KERANA ALLAH ”

Saya yang menurut perintah,


……………………………………
( HJH. MARILAH BT. ABDULLAH )
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Mulong (2).

CONTOH RANCANGAN HARIAN

3 SUNDAY
6 HEBAT
8.15 – 9.15

6 GIGIH
10.45 – 11.15

MATHEMATICS TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS OBJEKTIF : Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers up to seven digits. STRATEGI / AKTIVITI
1. Pupils practice addition, subtraction, multiplication and division using the four-step algorithm of 2. Estimate the solution. 3. Arrange the numbers involved according to place values. IMPAK :


A :

B :

C :

3 MONDAY
6 HEBAT
9.45 – 10.15

6 GIGIH
10.45 – 11.45

MATHEMATICS TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS OBJEKTIF : Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers up to seven digits. STRATEGI / AKTIVITI
1. Perform the operation. 2. Estimate the solution. 3. Arrange the numbers involved according to place values IMPAK :


A :

B :

C :

3 MONDAY
5 HEBAT
11.45 – 12.45

MATHEMATICS TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : ADDITION WITH THE HIGHEST TOTAL OF 1 000 000 OBJEKTIF : Pupils will be able to: Add numbers to the total of 1 000 000 STRATEGI / AKTIVITI
• Pupils practice addition using the four-step algorithm of:
1) Estimate the total. 2) Arrange the numbers involved according to place values.
3) Perform the operation. IMPAK :


A :

B :

C :


3 TUESDAY
5 HEBAT
7.45 – 8.15

MATHEMATICS
TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : ADDITION WITH THE HIGHEST TOTAL OF 1 000 000 OBJEKTIF : Pupils will be able to: Add numbers to the total of 1 000 000 STRATEGI / AKTIVITI
• Pupils practice addition using the four-step algorithm of:
1) Estimate the total. 2) Arrange the numbers involved according to place values.
3) Perform the operation. IMPAK :


A :

B :

C :


3 TUESDAY
6 HEBAT
9.15 – 10.15


6 GIGIH
10.45 – 11.45

MATHEMATICS
TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS OBJEKTIF : Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers up to seven digits. STRATEGI / AKTIVITI
1. Perform the operation. 2. Estimate the solution. 3. Arrange the numbers involved according to place values. IMPAK :


A :

B :

C :


3 TUESDAY
6 HEBAT
12.45 – 1.15

KAJIAN
TEMPATAN
TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA
KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi
OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi. IMPAK :

A :

B :

C :3 WEDNESDAY
6 HEBAT
8.45 – 9.15

KAJIAN
TEMPATAN
TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA
KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi
OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi. IMPAK :


A :

B :

C :


3 WEDNESDAY
6 GIGIH
9.15 – 10.15

6 HEBAT
11.45 – 12.45

MATHEMATICS
TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS OBJEKTIF : Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers up to seven digits. STRATEGI / AKTIVITI
1. Perform the operation. 2. Estimate the solution. 3. Check the reasonableness of the answer. IMPAK :


A :

B :

C :

3 WEDNESDAY
5 HEBAT
10.45 – 11.45

MATHEMATICS
TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : ADDITION WITH THE HIGHEST TOTAL OF 1 000 000 OBJEKTIF : Pupils will be able to: Add numbers to the total of 1 000 000 STRATEGI / AKTIVITI
• Pupils practice addition using the four-step algorithm of:
1) Estimate the total. 2) Arrange the numbers involved according to place values.
3) Perform the operation. 4) Check the reasonableness of the answer. IMPAK :


A :

B :

C :


3 THURSDAY
5 HEBAT
7.45 – 8.45

MATHEMATICS
TAJUK / TOPIK : WHOLE NUMBERS
KEMAHIRAN / THEME : ADDITION WITH THE HIGHEST TOTAL OF 1 000 000 OBJEKTIF : Pupils will be able to: Add numbers to the total of 1 000 000 STRATEGI / AKTIVITI
Solve addition problems. Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four step model of:
1) Understanding the problem 2) Devising a plan
3) Implementing the plan 4) Looking back. IMPAK :


A :

B :

C :


3 THURSDAY 6 GIGIH
9.15 – 10.15

KEMAHIRAN
HIDUP TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi
KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta
OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta
STRATEGI / AKTIVITI
1. Mengenal pasti masalah 2. Mengumpul maklumat
3. Menyediakan alatan dan bahan
4. Memilih lakaran yang paling sesuai
5. Menyelesaikan masalah melalui lakaran IMPAK :


A :

B :

C :

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR

WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
UNIT 1 : WHOLE NUMBERS
1 LEARNING AREA : NUMBER UP TO SEVEN DIGITS
2 LEARNING OBJECTIVES 1. Teacher pose numbers in numerals, pupils name the respective numbers and write the number words.
Develop number sense involving numbers up to seven digits
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… 2. Teacher says the number names and pupils show the numbers using the calculator or the abacus, then, pupils write the numerals.
Name and write numbers up to seven digits
Determine the place value of the digits in any whole number up to seven digits 3. Provide suitable number line scales and ask pupils to mark the positions that represent a set of given numbers.
Express whole numbers in decimals and fractions of a million
Compare value of numbers up to seven digits
Round off numbers to the nearest tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands and millions.
3 LEARNING AREA : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES 1) Estimate the solution.
Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers of up to seven digits. 2) Arrange the numbers involved according to place values.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
Add any two to five numbers up to 9 999 999 3) Perform the operation.
Solve addition problems 4) Check the reasonableness of the answer.
4 LEARNING AREA :SUBTRACTION NUMBERS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES
Subtract numbers from a number less than to seven digits
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
a) one number from a bigger number less than 10 000 000
b) successively from a bigger number less than 10 000 000.
Solve subtraction problems
5 LEARNING AREA : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS Pose to pupils problems in numerical form, simple sentences, tables and pictures.

WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
UNIT 1 : WHOLE NUMBERS
LEARNING OBJECTIVES Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of
Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers of up to seven digits. 1) Understanding the problem
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… 2) Devising a plan
(iii) Multiply up to six-digit numbers with
a) a one-digit number b) a two-digit number c) 10, 100 and 1000. 3) Implementing the plan
Solve problems involving multiplication 4) Looking back.
6 LEARNING AREA : BASIC OPERATIONS WITH NUMBERS UP TO SEVEN DIGITS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES 1) Understanding the problem
Add, subtract, multiply and divide numbers involving numbers of up to seven digits. 2) Devising a plan
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… 3) Implementing the plan
iv) Divide numbers of up to seven digits by
a) a one-digit number b) 10, 100 and 1000 c) two-digit number. 4) Looking back.
Solve problems involving numbers up to seven digits
7 LEARNING AREA : ADDITION OF FRACTIONS 1) paper folding activities
LEARNING OBJECTIVES 2) fraction charts 3) diagrams
1. Add three mixed numbers with denominators of up to 10. 4) number lines 5) multiplication tables
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
(i) Add three mixed numbers with the same denominator
of up to 10.
(ii) Add three mixed numbers with different denominators
of up to 10.
iii) Solve problems involving addition of mixed numbers.
8 LEARNING AREA : SUBTRACTION OF FRACTIONS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES Demonstrate subtraction of
mixed numbers through
2 Subtract mixed numbers with denominators of up to 10. 1) paper holding activities
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… 2) fractions charts 3) diagrams
(i) Subtract involving three mixed numbers with the same denominator of up to 10. 4) number lines 5) multiplication tables
ii) Subtract involving three mixed numbers with different denominators of up to 10. Pose to pupils, problems in the real context in the form of
(iii) Solve problems involving subtraction of mixed numbers. 1) words, 2) tables, 3) pictorials.

WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
9 LEARNING AREA : MULTIPLICATION OF FRACTIONS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES
3. Multiply any mixed numbers with a whole numbers up to 1000. Use materials such as the hundred squares to model multiplication of mixed numbers.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
i) Multiply mixed numbers with a whole number.
10 LEARNING AREA : DIVISION OF FRACTIONS LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES • Teacher models the division of fraction with another fraction as sharing.
4 Divide fractions with a whole number and a fraction. • Present calculation in clear and organized steps.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
((ii) Divide fractions with a) a whole number b) a fraction.
iii) Divide mixed numbers with a) a whole number
b) a fraction.
11 LEARNING AREA : RELATIONSHIP BETWEEN PERCENTAGE, FRACTION AND DECIMAL LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES Use the hundred-squares to model conversion of mixed numbers to percentage
1. Relate fractions and decimals to percentage. Demonstrate the concept of percentage of a quantity using the hundred-squares or multi based blocks.
12 LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… Pose to pupils, situational problems in the form of words, tables and pictorials.
(i) Convert mixed numbers to percentage.
ii) Convert decimal numbers of value more than 1 to percentage.
(iii) Find the value for a given percentage of a quantity.
v) Solve problems in real context involving relationships between percentage, fractions and decimals.
UNIT 5 : MONEY
13 LEARNING AREA : MONEY UP TO RM10 MILLION LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES Provide to pupils a situation involving money where mixed operations need to be performed. Then, demonstrate how the situation is transformed to a number sentence of mixed operations.

WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
1. Use and apply number sense in real context involving money.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to…
i) Perform mixed operations with money up to a value of RM10 million. Pupils solve mixed operations involving money in the usual proper manner by writing number sentences in the vertical form.
ii) Solve problems in real context involving computation of money. 1) Understanding the problem
2) Devising a plan
3) Implementing the plan
4) Looking back.
UNIT 6 : TIME
14 LEARNING AREA : DURATION
LEARNING OBJECTIVES
1 Use and apply knowledge of time to find the duration.
iii) Solve problem in real context involving computation of time duration. 4) Looking back.

UNIT 7 : LENGTH
15 LEARNING AREA : COMPUTATION OF LENGTH LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OBJECTIVES
1. Use and apply fractional computation to problems involving length. Use scaled number lines or paper strips to model situations expressed in fractions.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… • Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of a plan
(i) Compute length from a situation expressed in fraction. 1) Understanding the problem 2) Devising
(ii) Solve problem in real context involving computation of length. 3) Implementing the plan
4) Looking back.
UNIT 8 : MASS
16 LEARNING AREA : COMPUTATION OF MASS
LEARNING OBJECTIVES LEARNING ACTIVITIES
1. Use and apply fractional computation to problems involving mass. Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… 1) Understanding the problem
(i) Compute mass from a situation expressed in fraction. 2) Devising a plan 3) Implementing the plan
(ii) Solve problem in real context involving computation of mass. 4) Looking back.
UNIT 8 : VOLUME OF LIQUID

WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
17 LEARNING AREA : COMPUTATION OF VOLUME OF LIQUID
LEARNING OBJECTIVES LEARNING ACTIVITIES
1. Use and apply fractional computation to problems involving volume of liquid. Use the measuring cylinder and an improvised fractional scale to verify computations of volumes of liquid.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of
(i) Compute volume of liquid from a situation expressed in fraction. 1) Understanding the problem
(ii) Solve problem in real context involving computation of volume of liquid. 2) Devising a plan 3) Implementing the plan
4) Looking back.
(ii) Compute time period from situations expressed in fractions of duration. • Pose problems of finding perimeters and areas of 2-D shapes in numerical form, simple sentences, tables or pictures.
iii) Solve problem in real context involving computation of time duration. • Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of a plan
1) Understanding the problem
2) Devising a p
3) Implementing the plan
4) Looking back.

19 LEARNING AREA : THREE-DIMENSIONAL SHAPES
LEARNING OBJECTIVES LEARNING ACTIVITIES
1. Find the surface area and volume of composite three-dimensional shapes. Pupils draw net according to the given measurements, cut out the shape and fold to make a three-dimensional shape. Next, unfold the shape and use the graph paper to find the area. Verify that the area is the surface area of the 3-D shape.
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… Teacher provides a three-dimensional composite shape with given dimensions. Pupils calculate the surface area of the shape.
i) Find the surface area of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. • Pupils construct three-dimensional composite shapes using the Diene’s blocks. The volume in units of the block is determined by mere counting the number of blocks.


WEEKS TOPIC LEARNING ACTIVITIES
(ii) Find volume of a three-dimensional composite shape of two or more cubes and cuboids. • Teacher provides a three-dimensional composite shape with given dimensions. Pupils calculate the volume of the shape.
Teacher guides pupils to solve problems following Polya’s four-step model of
1) Understanding the problem
2) Devising a plan
3) Implementing the plan
4) Looking back.
((i) Calculate the average of up to five numbers. 2) Devising a plan
(ii) Solve problems in real contexts involving average. 3) Implementing the plan
4) Looking back.

21 LEARNING AREA : ORGANISING AND INTERPRETING DATA LEARNING ACTIVITIES
LEARNING OUTCOMES : Pupils will be able to… Teacher prepares some templates in the form of circular fraction charts and a suitable data set. Teacher then guides pupils to select the right template to begin constructing the pie chart.
i) Construct a pie chart from a given set of data. • Teacher provides a pie chart and guides pupils to extract information from the chart to construct a data table. Remind the meaning of frequency, mode, range, etc.
(ii) Determine the frequency, mode, range, mean, maximum and minimum value from a pie chart. • Pupils discuss and present their findings and understanding of charts and tables.
• The electronic spreadsheet may be used to aid the understanding of charts and tables.DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH :


………………………………………………………………………………………………………………….

GURU BESAR/ PKK/ PK HEM/ PK KO

Tarikh : ………………………..

LATIHAN SAMBIL REHAT MINDA

USAHA TERAKHIR 3

19 Januari 2010

GUANO, BERES KE?

USAHA TERAKHIR 2

MATEMATIK MUDAH DIK

USAHA TERAKHIR 1

ADIK AYUH CUBA

2009 a UPSR 2

LET TRY

Solve Problem
Dimensional Shape
Cuboid (Volume)

SHAPE (OK KE ATAU KO)

1
2008K2

PROGRAM UPSR 2010

PROGRAM UPSR10