TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

12 Disember 2013

LINUS. B. PADANKAN PASANGAN NOMBOR YANG JAWAPANNYA ADALAH SAMA.PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA INTERAKTIF YANG PERTAMA DI MALAYSIA. MEMBANTU PARA PELAJAR KE ARAH BERMINAT DENGAN MATEMATIK. SEGALA PENGIRAAN BERADA DI HUJUNG JARI GURU.

LINUS. A. ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETULPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA INTERAKTIF. CUMA KLIK TETIKUS UNTUK MENDAPATKAN JALAN PENGIRAAN. MUDAH DAN SENANG DIFAHAMI OLEH PARA PELAJAR.

LINUS. A. ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL
KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA INTERAKTIF. PARA GURU CUMA MENGKLIK TETIKUS DAN CARA PENGIRAAN AKAN TERTERA MENGIKUT KLIKKAN GURU. MEMUDAH DAN MEMBANTU PARA PELAJAR MEMAHAMI ASAS MATEMATIK SECARA TERANCANG.

23 Oktober 2013

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS SEDERHANA. (MOTS) 14. Jadual 2 menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bikar A, B dan C. Berapakah purata, dalam ml, air dalam setiap bikar.


KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH. (LOTS) 1. Bundarkan RM7.85 kepada ringgit yang terdekat.

LATIH TUBI SEBANYAK 99 KALI JIKA ANDA MENGETAHUI LEMAH DAN INGINKAN KECEMERLANGAN.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI. (HOTS) 15. Gaji Puan Lisa lebih 22% daripada gaji suaminya yang menerima RM4300 sebulan. Mereka menabung sebanyak 0.4 daripada jumlah pendapatan mereka sebulan. Berapakah jumlah wang yang mereka simpan selama 6/8 tahun?


LATIH TUBI SEBANYAK 99 KALI JIKA ANDA MENGETAHUI LEMAH DAN INGINKAN KECEMERLANGAN.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI. (HOTS) 14. Gaji bulanan isteri En. Jamal RM2660. Manakala gaji En. Jamal lebih 18% daripada gaji isterinya. Mereka menabung sebanyak 2/5 daripada jumlah pendapatan mereka sebulan. Berapakah jumlah wang yang mereka simpan sebulan?


LATIH TUBI SEBANYAK 99 KALI JIKA ANDA MENGETAHUI LEMAH DAN INGINKAN KECEMERLANGAN.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS SEDERHANA. (MOTS) 13. Gaji bulanan isteri En. Badri sebulan RM2660. Manakala gaji En. Badri lebih 18% daripada gaji isterinya. Kira jumlah pendapatan mereka sebulan?LATIH TUBI SEBANYAK 99 KALI JIKA ANDA MENGETAHUI LEMAH DAN INGINKAN KECEMERLANGAN.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS SEDERHANA. (MOTS) 12. Gaji bulanan isteri En. Badri sebulan RM2600. Manakala gaji En. Badri lebih 15% daripada gaji isterinya. Berapakah, gaji En. Badri sebulan?


TIADA USAHA YANG MENIDAKKAN KECEMERLANGAN

08 Oktober 2013

KOMITMEN PPPM 2013 - 2025

BERAKIT-RAKIT KE HULU, BERENANG-RENANG KE TEPIAN. BERSAKIT-SAKIT DAHULU, BERSENANG-SENANG KEMUDIAN. GURU PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA BANGSA.