TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

27 September 2013

SYIAR MADANI PEMIMPIN.


SEMOGA SEGALA USAHA DIBERKATI YANG MAHA MENGETAHUI WALAUPUN MEMAKAN MASA YANG PANJANG


Aku dan para rakan amat merindui Mu.


AKU DAN PARA SAHABAT AMAT MERINDUI MU.


BERSIH, CEKAP DAN AMANAH PERLU DITERAP KEMBALI DI JIWA MASYARAKAT.


KONGSIKAN BERITA KESEJAHTERAAN JANGAN CIPTA KEBURUKAN.


PERBEZAAN ZAMAN AKU BELAJAR DAHULU DENGAN ZAMAN ANAK AKU SEKOLAH SEKARANG.


BERSEDIA MENEROKA DAN KONGSIKAN SATUS CEMERLANG DENGAN PARA RAKAN YANG MEMERLUKAN BANTUAN. PERKEMBANG DAN JALUR LEBARKAN MINDA KELAS PERTAMA ANDA.


HALA TUJU PENDIDIKAN NEGARA BERINOVASI TINGGI.


KERANA JAWATAN MANUSIA BERHUTANG DENGAN TUGASAN.


25 September 2013

24 September 2013

10 September 2013

9. Rajah 10 menunjukkan sebuah segi empat tepat DEFG. Diberi HF = 2GH, kirakan jumlah luas dalam cm , kawasan yang berlorek . A. 30 B. 60 C. 90 D. 120

7. Purata pendapatan 5 orang pekerja ialah RM4800. Purata bagi 3 orang daripada mereka ialah RM3000. Pendapatan pekerja ke empat kurang RM200 daripada pendapatan pekerja ke lima. Berapakah pendapatan pekerja ke lima? A. RM6 500 B. RM6 700 C. RM7 400 D. RM7 600

UPSR KERTAS 1. OPERASI TOLAK MELIBATKAN PECAHAN BERCAMPUR

UPSR KERTAS 1. 16. Rajah 4 mengandungi beberapa segi empat sama yang sama besar. Cari luas bahagian yang berlorek dalam cm persegi . A. 11 B. 12 C. 24 D. 35

UPSR KERTAS 1. 12. Hitungkan bilangan hari daripada bulan Januari 2012 hingga bulan Mei 2012. A. 151 B. 152 C. 153 D. 154