TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

15 Jun 2015

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (MENGEJA DAN MEMBACA)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (DUA DIGIT DARAB DUA DIGIT 2)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (MENOLAK LINGKUNGAN 100)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (MELENGKAP RANGKAIAN)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (DARAB NAPIER DAN LATTICE)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : NOMBOR (CERAKIN NOMBOR)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: PANJANG cm & mm (ASAS PENGIRAAN)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: MASA DAN WAKTU (PECAHAN MINGGU - HARI)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: PANJANG CM (MENGUKUR PANJANG PENSEL)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

07 Jun 2015

MATEMATIK UPSR : RUANG (MENCARI LUAS KAWASAN BERLOREK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (LUAS MELIBATKAN RAJAH BERTINDIH)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : NOMBOR, MASA DAN WAKTU.BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (JUMLAH LUAS DUA BENTUK MATRA YANG BERBEZA)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: RUANG (LUAS BENTUK DUA MATRA YANG BERBEZA)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : PERATUS (ASAS KAWASAN BERLOREK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG(PERATUS ISIPADU KUBUS DAN KUBOID BERGABUNG)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (PERIMETER SEGI EMPAT BERGABUNG)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : NOMBOR (SOALAN SUSAH TAPI MUDAH)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (LUAS PETAK SEGIEMPAT TEPAT BERLOREK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (LUAS PETAK SEGIEMPAT TEPAT BERLOREK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : PECAHAN (KAWASAN BERLOREK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : PECAHAN (OPERASI SERENTAK)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR : RUANG (MENCARI LUAS SEGI TIGA)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: ISIPADU CECAIR (PENGURANGAN & LITER)BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN

MATEMATIK UPSR: PERPULUHAN ( DARAB DAN BUNDAR )BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN