TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

01 Januari 2018

AKTIVITI KOKURIKULUM

1.         Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia

1.1       Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum sekolah adalah WAJIB
( Perkara 5.1 SPI Bil. 1/1985, dan Memorandum Pemantapan Aktiviti Kokurikulum di KPM, 23 Nov. 2005 )

”Semua murid wajib mengambil bahagian sekurang – kurangnya salah satu gerakerja Pasukan Badan Beruniform,
satu kegiatan Persatuan dan Kelab serta satu kegiatan Sukan atau Permainan.” 
1.2       Kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu pelaksanaan kegiatan kokurikulum adalah WAJIB
[ Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) ]
 
1.3       Bilangan perjumpaan minimum setahun adalah :
1.3.1    Pasukan Badan Beruniform - 18 kali
1.3.2    Persatuan dan Kelab - 12 kali
1.3.3    Sukan dan Permainan - 12 kali
1.3.4    Kokurikulum Murid Tahun 4 akan menggunakan Sistem Penilaian
PAJSK bagi keperluan markah PBS UPSR.
1.3.5    Pengurusan Kokurikulum Sekolah berada di bawah Penyelarasan Guru Penolong Kanan Kokurikulum.
1.3.6    Guru Besar hendaklah melantik setiap orang guru di sekolah , secara bertulis, dan diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. 
1.3.7    Selain itu, guru-guru di Pendidikan Khas boleh membantu melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah asalkan tidak mengganggu PdP di bilik darjah. 
1.3.8    Penyertaan semua guru sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum adalah WAJIB. ( Perkara 5.2 dalam SPI Bil.1/1985 ) 
1.3.9    Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut 
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)        ( 1993) yang berbunyi :
” 4.2 (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab” dan
”4.2 (i) seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah ”


2.         DASAR TENAGA PENGAJAR

2.1       Guru-guru yang mengendalikan kegiatan atau aktiviti kokurikulum dikenali dengan gelaran Guru Penasihat.
2.2       Semua guru akan melibatkan diri dalam satu jenis kegiatan bagi setiap bidang berikut :-
·         Persatuan
·         Beruniform
·         Sukan dan Permainan
2.3       Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut :-
·         Menggubal perlembagaan
·         Melantik Jawatankuasa
·         Merekod Kehadiran Pelajar
·         Melaksanakan aktiviti harian
·         Membuat penilaian
·         Menyediakan laporan


3.         PENYERTAAN PELAJAR

3.1       Semua pelajar ditahap Dua ( Tahun 4, 5 dan 6 ) diwajibkan menyertai setiap satu kegiatan bagi ketiga-tiga bidang berikut :-
3.1.1.      Persatuan
3.1.2.      Beruniform
3.1.3.      Sukan dan Permainan
3.2       Semua pelajar diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin disertai berdasarkan pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh sekolah.
3.3.1        Semua pelajar diwajibkan hadir pada hari-hari kegiatan dijalankan.


4.        PENJADUALAN KEGIATAN

4.1       Kegiatan Beruniform dan Persatuan dijalankan pada Hari Rabu
4.2       Kegiatan Sukan dan Permainan dijalankan mengikut jadual berikut:-
·         Isnin – Bola Sepak
·         Selasa – BolaJjaring
·         Rabu – Ragbi
·         Khamis – Bola Baling
·         Jumaat – Latihan Program Gemilang
4.3. Semua kegiatan akan bermula jam 4.30 hingga 6.00 petang.
4.4       Kegiatan akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut :-
·         Cuaca buruk ( Hujan lebat atau ribut petir )
·         Ada aktiviti besar yang berlangsung di sekolah
·         Atas arahan Guru Besar atau Guru Kanan Kokurikulum
5.          PENYERTAAN KEGIATAN LUAR SEKOLAH

5.1       Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan diperingkat Zon Daerah atau Negeri tertakluk kepada persiapan dan kesediaan sesebuah pasukan.
5.2       Sekolah hanya memfokuskan kepada kegiatan tertentu untuk dijadikan Program Sasaran, iaitu :-
·         1M1S - Bola Sepak, Bola Jaring, Ragbi, Bola Baling, Catur, Tenpin Boling dan Olahraga
·         Ko-akademik – Action song, Public speaking, Spelling, Story telling, Bercerita Tahap 1 & 2, Pidato, Sahiba, Bicara berirama, Lalulintas Shell, Kuiz sains, Kuiz Matematik, Swasta & NGO, koir, Nyanyian & Tarian, Nasyid, Tilawah Al-Quran, Hafazan, Khat/Jawi, Bercerita, Kalam Jamaaie, kuiz Agama, Wirid& Doa, Seni lukis dan Mewarna.
5.3       Berusaha mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar ke tahap yang tertinggi melalui :-
·         Latihan yang bersistematik
·         Kelengkapan yang sempurna
·         Pertandingan dalaman
·         Penyertaan yang aktif


6.          PENGHARGAAN

6.1       Memberikan pelbagai bentuk penghargaan kepada pelajar yang mengharumkan nama sekolah melalui pelbagai kegiatan kokurikulum berbentuk :-
·         Barangan atau Wang Tunai
·         Sijil Penghargaan Sekolah
6.2       Mewujudkan Anugerah Khas “ Atlet Harapan ” kepada pelajar yang cemerlang pencapaian dalam sukan dan permainan dalam Majlis MAKO.


7.         STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM

7.1       MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM


Pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan satu aspek yang
ditekankan dalam Sistem Pendidikan kita yang murid-murid diwajibkan melibatkan diri dalam ketiga-tiga bidang yang terdapat dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum ini. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah ini bertujuan untuk mencapai matlamat-matlamat berikut :-
7.1.1    Penyertaan 100% murid tahap dua dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.
7.1.2    Menjadikan sekolah tempat murid memperlihatkan kebolehan bakat dan kemahiran serta memupuk semangat juang yang tinggi.
7.1.3    Mempastikan murid-murid bijak menggunakan masa lapang ke arah kegiatan yang berfaedah.
7.1.4    Mempastikan murid-murid mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelbagai jenis permainan.
7.1.5    Memastikan murid dapat bergaul dan memupuk semangat perpaduan yang erat.
7.1.6    Memastikan murid-murid dapat menyesuaikan diri dalam mengharungi kehidupan sehariandalam masyarakat majmuk melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti berikut:-
7.6.1.1             Sukan dan rekreasi
7.6.1.2             Kegiatan Badan Sukarela
7.6.1.3             Program-program kemasyarakatan
7.1.7    Menggalakkan seberapa ramai murid aktif sebarang kegiatan kokurikulum di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan.
7.1.8.   Mempastikan sekolah menyertai dalam semua aktiviti kokurikulum di peringkat zon, daerah dan negeri.


8.         STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT


8.1.      Agihan Tugas Tenaga Pengajar
8.1.1    Semua guru diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengendalikan ketiga-tiga bidang kokurikulum berikut :-
8.1.1.1             Sukan dan Permainan
8.1.1.2             Badan Beruniform
8.1.1.3             Persatuan / Kelab
8.1.2    Buku Panduan Pelaksanaan Kokurikulum diberikan kepada semua guru untuk melaksanakan aktiviti.
8.1.3    Guru digalakkan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai sesuatu aktiviti melalui :-
8.1.3.1             menyertai kursus-kursus
8.1.3.2             penglibatan aktif dalam sesuatu kegiatan

8.2.      Penyertaan Murid
8.2 .1   Semua murid tahap dua diwajibkan memilih satu aktiviti dari setiap
bidang kegiatan kokurikulum yang ditawarkan berikut :-
8.2.1.1             Bidang Sukan dan Permainan
8.2.1.2             Bidang Beruniform
8.2.1.3             Bidang Persatuan / Kelab
8.2.2    Semua murid diberikan pilihan untuk menyertai mana-mana aktiviti
permainan dan persatuan yang ditawarkan kepada mereka.
8.2.3    Semua murid perlu memilih satu sahaja aktiviti Kegiatan Beruniform. Pilihan ini kekal sehingga tamat persekolahan rendah.
8.2.4    Murid-murid boleh juga melibatkan diri menyertai Pasukan Sekolah dalam mana-mana aktiviti Sukan, Beruniform dan Persatuan tanpa had.
8.2.5    Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum ini akan dimasukkan ke dalam Rekod Pelaporan Murid.


8.3.      Penjadualan Kegiatan
8.3.1    Kegiatan Kokurikulum unir Beruniform dan Persatuan/Kelab di sekolah ini dijalankan setiap hari Rabu 2.00 -4.00 petang.

8.4.      Penawaran Aktiviti bagi Bidang Kegiatan Kepada Murid
8.4.1    Murid Tahun Empat, Lima dan Enam (Tahap 2) ditawarkan aktiviti
permainan seperti berikut :-
8.4.1.1             Bola Sepak
8.4.2.2             Bola Jaring
8.4.2.3             Ragbi
8.4.2.4             Bola Baling
8.4.2.5             Catur
8.4.2.6             Olahraga
8.4.2.7             Catur
8.4.2    Semua murid ditawarkan aktiviti beruniform seperti berikut :-
8.4.2.1             Pengakap
8.4.2.2             Bulan Sabit Merah
8.4.2.3             Puteri Islam
8.4.2.4             TKRS
8.4.2.5             Pandu Puteri Tunas
 


8.5.      Peningkatan Kemudahan Fizikal
8.5.1    Menyediakan kemudahan fizikal yang lengkap seperti berikut :-
8.5.2    Padang yang mencukupi ukuran dan baik
8.5.3    Gelanggang permainan yang sentiasa diurus
8.5.4    Menyediakan peralatan yang mencukupi dan bermutu tinggi serta
memenuhi keperluan sejajar dengan bilangan murid.
8.5.5    Menyediakan tempat penyimpanan alatan yang mudah diuruskan serta mudah diambil apabila diperlukan.

8.6.      Penyertaan Murid Dalam Aktiviti Luar Sekolah
8.6.1    Mempastikan sekolah tidak ketinggalan dalam menyertai apa jua aktiviti pertandingan diperingkat zon, daerah atau negeri.
8.6.2    Bagi menjamin kejayaan penyertaan,latihan pasukan sekolah yang sistematik perlu dirancang dan dilaksanakan.
8.6.3     Guru-guru perlu memberikan komitmen yang tinggi bagi melahirkan murid atau pasukan sekolah yang cemerlang.

8.7.      Penganugerahan
8.7.1    Bagi menarik perhatian semua murid sistem penganugerahan kokurikulum perlu diadakan bagi kategori seperti berikut :-
8.7.1.1             Tokoh Kokurikulum Sekolah
8.7.1.2             Olahragawan dan Olahragawati Sekolah
8.7.1.3             Juara Sukan Tahunan
8.7.1.4             Pasukan Terbaik Sekolah

8.7.2    Penganugerahan ini disampaikan semasa Hari Anugerah Kecemerlangan, Perhimpunan Rasmi sekolah dan acara perhimpunan mengikut kesesuaian

BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN