TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

28 April 2020

TAHUN 3 : LATIHAN BUNDAR KEPADA PERPULUHAN YANG HAMPIRBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENAMAKAN HARI DALAM SEMINGGUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : BAHAGI : KUMPUL, KONGSI DAN TOLAKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : KONSEP TAMBAHBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : MENGELASKAN NOMBOR MENGIKUT KUMPULANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : BAHAGI DENGAN CARA MENOLAK BERTURUT-TURUTBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : BAHAGI MASA DAN WAKTUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : JISIMBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG DAN PERATUSBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MENCARI HARGA ASALBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MENCARI LUAS KAWASAN BERLOREKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : OPERASI SERENTAK DAN BUNDARBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6: WANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUSBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : KBAT RUANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : KBAT RUANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : BUNDAR DAN PERPULUHANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN BERLOREKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN TERBESARBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : ISI PADU CECAIRBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERPULUHAN TERKECILBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN (MENCARI BAKI)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : DARAB AKTIVITI 12BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

26 April 2020

TAHUN 6 : 20. RUANG (PERIMETER KAWASAN BERLOREK)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 12. RUANG (ISI PADU KUBOID)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 33. RUANG (LUAS KAWASAN TIDAK BERLOREK)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 20. JISIM (3 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 20. BIL DAN WANG (3 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 4. ISI PADU CECAIR (1 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 5. JISIM (1 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 13. PURATA (2 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

MATEMATIK UPSR: 15. RUANG (3 DIMENSI)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : DUA DIMENSIBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : JISIM (ASAS MENIMBANG - 10)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : JISIM (ASAS MENIMBANG - 9)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : DARABBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MARI MENOLAKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : ASAS DARAB DAN CERAKIN (11)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : MENGENAL JARUM SAATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

MATEMATIK UPSR : MENUKAR PERATUS KEPADA PECAHAN BERCAMPURBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : MARI BELAJAR MENIMBANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : D. MENAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENAMBAH DALAM LINGKUNGAN 49BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : ASAS MENGUASAI GARIS NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : (DUA DIMENSI) MENAMBAH NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : DARAB GARISAN (1 DIGIT DENGAN 1 DIGIT)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TOLAK MELIBATKAN KEMAHIRAN BERFIKIRBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 19BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 59BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TAMBAHBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 20. JISIM (ANSUR MAJU)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG (PRA UPSR 2015 N. SEMBILAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 24. WANG (OTI 2 UPSR TRIAL 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI NOMBOR

BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.
Tahun 2
Tajuk : Nombor bulat hingga 1 000
Standard Kandungan : 1.1 Nilai nombor.
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000:
(i) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
(ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(iii) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.

PENGURUSAN DATA 2
BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.
Latihan Ansur Maju Di Sepanjang PKP.
Tahun 4
Tajuk : Pengurusan Data
Standard Kandungan : 18.1 Data.
Standard Kandungan : (ii) Membandingkan maklumat daripada :
(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

PENGURUSAN DATA 1

BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.Latihan Ansur Maju Di Sepanjang PKP.
Tahun 4
Tajuk : Pengurusan Data
Standard Kandungan : 18.1 Data.
Standard Kandungan : (ii) Membandingkan maklumat daripada :
(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

23 April 2020

TAHUN 6 : WANG (HARGA KOS 5 PASANG KASUT)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : ISI PADU CECAIR (PERBEZAAN DALAM LITER)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 8. PECAHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 1. PERPULUHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 2.WANG (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 3. PERPULUHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 4. PERATUS (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 5. PECAHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 6. PANJANG (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG (PERIMETER RAJAH BERGABUNG)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG (LUAS KAWASAN BERWARNA) KBATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 7. PERPULUHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 9. PECAHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : NOMBOR (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : . MASA DAN WAKTU (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG (PERBEZAAN ISI PADU KUBUS)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : 12. PECAHAN (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6: NOMBOR (MELIBATKAN KURUNGAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : WANG (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PANJANG (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PIRAMID DAN BENTANGAN.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PIRAMID DAN BENTANGANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : JISIM (UPSR TRIAL 1 KELATE 20150BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : RUANG (UPSR TRIAL 1 KELATE 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (OTI2 UPSR TRIAL 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN (OTI2 UPSR TRIAL 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : ISI PADU CECAIR (OTI2 UPSR TRIAL 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (UPSR TRIAL OTI 2 2015)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN (DARAB PECAHAN BERCAMPUR)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (LATIH TUBI SEBELUM EXAM)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : ISIPADU CECAIR (MENCARI BEZA)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (ANSUR MAJU TAHAP II)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : JISIM (DARAB PECAHAN BERCAMPUR)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PANJANG cm & mm (ASAS PENGIRAAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PANJANG CM (MENGUKUR PANJANG PENSEL)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : WANG (JUMLAH DISKAUN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : OPERASI SERENTAK (PECAHAN & PERPULUHAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (PECAHAN BULAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (MINGGU - HARI, JAM, MINIT)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (MINGGU - HARI DAN JAM)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (PECAHAN MINGGU - HARI)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (PECAHAN MINGGU - HARI)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : NOMBOR DAN PERATUS (3 MARKAH)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : ISIPADU CECAIR (PENGURANGAN & LITER)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERPULUHAN ( DARAB DAN BUNDAR )BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (ASAS PERBEZAAN 2)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (ASAS PERBEZAAN 1)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : GABUNGAN PERATUS DAN NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERPULUHAN (BUNDAR 2 TEMPAT)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PANJANG (ASAS PENGIRAAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : MASA DAN WAKTU (ASAS BERFIKIR)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS KAWASAN BERLOREKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS, DIVIDEN DAN WANG ASALBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN (MENGIRA KAWASAN BERWARNA)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN BAHAGI NOMBOR BULATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PECAHAN (OPERASI SERENTAK)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : GARIS NOMBOR (JAWAPAN DALAM PERPULUHAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERATUS (MENGIRA BAKI)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : PERIMETER (PENGIRAAN MELIBATKAN LUAS)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

16 April 2020

TAHUN 3 : MENYUSUN NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : DARAB DUA NOMBOR TIGA DIGITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : BAHAGI MASA MELIBATKAN JAMBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TEKNIK MENULIS NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MEMBANDING DUA KUMPULAN OBJEKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENYUSUN OBJEK MENGIKUT POLABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : UKURAN DAN SUKATANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENYATAKAN WAKTU DALAM SEHARIBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : RUANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : FAKTA ASAS TAMBAHBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : ANGGARAN DAN PERBANDINGANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : LEBIH ATAU KURANG DARIPADABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : KUANTITI SECARA INTUITIFBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

MENGANGGAR 2.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENGANGGARBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: E. MENGIRA OBJEK HINGGA 10BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: TOLAK DAN KONSEP MENGUMPUL SEMULABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: LENGKAPKAN SUSUNAN MELINTANG DAN MENEGAKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : SUSUNAN MENAIK ATAU BERGANDABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

POLA NOMBOR DUA-DUABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MELENGKAPKAN POLA NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: TOLAK DALAM LINGKUNGAN FAKTA ASASBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 19 (1)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENAMBAH DALAM LINGKUNGAN 19BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MEMBILANG SECARA MENURUN SATU-SATU.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: FAKTA ASAS TAMBAH DAN TOLAKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MENYEBUT DAN MENGENAL NOMBOR HINGGA 100BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MEMBILANG SATU SATU.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: BUNDAR KEPADA PULUH TERDEKATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: ASAS BUNDAR KEPADA PULUH TERDEKATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : LEBIH SATU ATAU KURANG SATUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : NILAI TEMPAT DAN DIGITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MEMBUNDAR NOMBOR BULAT KEPADA PULUH TERDEKATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MEMBILANG SEPULUH SEPULUHBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MEMBILANG DAN SEBUTKAN NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MARI BILANG DAN SEBUT NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : PERBANDINGAN BANYAK ATAU SEDIKITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : ASAS MENGENAL PERPULUHANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : MENAMBAH NILAI WANG MELIBATKAN RINGGITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MASA DAN WAKTUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1. WANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : SETENGAH DAN SUKU.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : PECAHANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MARI MEMBANDINGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

KENAL SETENGAH DAN SUKUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

15 April 2020

TAHUN 1: TAMBAH DAN LOREKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: LEBIH 3 DARIPADA SUATU NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: PASANGAN MEMBENTUK SUATU NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: TAMBAH DENGAN MENGUMPUL SEMULABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: ASAS MENOLAK DENGAN DUABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: KONSEP TOLAK BENTUK LAZIM.BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1: MENGUASAI KURANG 1BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : DUA DIGIT TOLAK DUA DIGITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

MATEMATIK UPSR: NOMBOR (MENOLAK LINGKUNGAN 100)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : NOMBOR (MELENGKAP RANGKAIAN)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : NOMBOR (SAYA BOLEH MENULIS ANGKA)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : BELAJAR MENULIS ANGKA 5BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : UKURAN BUKAN PIAWAI (10)BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : UKURANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : PERBANDINGAN ISI PADUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : ISI PADU CECAIRBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENYUKAT ISI PADUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : JISIMBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENGGARIS DAN MEMBACA ISI PADUBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : JISIM @ TIMBANGAN BERATBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MASA DAN WAKTU : JAM, MINIT DAN PECAHANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MASA DAN WAKTU : PECAHAN JAM DAN MINITBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENGUMPUL DAN MENGELASBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : CARTA PALANG MENCANCANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : GUNDALANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : PENGURUSAN DATABERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : DATA DAN GUNDALANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MENGENAL BARISANBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : ASAS PIKTOGRAFBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MEMBANDING ISI PADU CECAIRBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 1 : MEMBANDING LEBIH ATAU KURANGBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 4 : NOMBOR DAN OPERASIBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 4 : NOMBOR DAN OPERASIBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3 : NOMBOR DALAM LINGKUNGAN 10 000BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 3: MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI NOMBORBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 4 : STRATEGI MENDARABBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 4 : KONSEP TOLAKBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : BAHAGIBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 6 : KOLEKSI KERTAS 2 UPSR 2017BERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : BAHAGI SEHINGGA FAHAMBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

TAHUN 2 : BAHAGI SEHINGGA FAHAMBERKONGSI ILMU PENGETAHUAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.