TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

22 Oktober 2010

CONTOH RANCANGAN NGAJAR

1.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

1. Mengenal pasti masalah 2. Mengumpul maklumat

3. Menyediakan alatan dan bahan

4. Memilih lakaran yang paling sesuai

IMPAK :

A :

B :

C :

1TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.

OBJEKTIF : Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi. STRATEGI / AKTIVITI

i. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding.

ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi

IMPAK :

A :

B :

C :

1WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Mengenali dan menghargai pelbagai sumber di negara kita.

STRATEGI / AKTIVITI 1. Membincangkan jenisjenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar.

2. Membuat peta minda berkenaan dengan jenis sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

2.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

1. Mengenal pasti masalah 2. Mengumpul maklumat

3. Menyediakan alatan dan bahan

4. Memilih lakaran yang paling sesuai

5. Penggunaan bahan kitar semula digalakkan

IMPAK :

A :

B :

C :

2TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.

OBJEKTIF : Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi. STRATEGI / AKTIVITI

i. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar.

ii. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam kegiatan menggambar berbantukan komputer.

IMPAK :

A :

B :

C :

2WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Menyenaraikan sumber mineral utama. STRATEGI / AKTIVITI 3. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber.

4. Melukis poster bertemakan sumber

IMPAK :

A :

B :

C :

3.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

1. Mengenal pasti masalah 2. Mengumpul maklumat

3. Menyediakan alatan dan bahan

4. Memilih lakaran yang paling sesuai

5. Menyelesaikan masalah melalui lakaran

IMPAK :

A :

B :

C :

3TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. OBJEKTIF : Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi. STRATEGI / AKTIVITI

i. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding.

ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi

IMPAK :

A :

B :

C :

3WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

4.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

1. Mengumpul maklumat

2. Menyediakan alatan dan bahan

3. Memilih lakaran yang paling sesuai

4. Penggunaan bahan kitar semula digalakkan

5. Membina projek

IMPAK :

A :

B :

C :

4TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan

KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan Asas Seni Reka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan. STRATEGI / AKTIVITI

i. Memadankan beberapa jenis reka corak dan kesesuaiannya dalam rekaan.

ii. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D.

IMPAK :

A :

B :

C :

4WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi, lebar dan panjang. STRATEGI / AKTIVITI 3. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber.

4. Melukis poster bertemakan sumber

IMPAK :

A :

B :

C :

5.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

i) Mengenal pasti masalah

ii) Mengumpul maklumat

iii) Menyelesaikan masalah melalui lakaran

iv) Memilih lakaran yang paling sesuai

v) Merancang dan menyediakan lukisan projek

vi) Menyediakan alatan dan bahan

IMPAK :

A :

B :

C :

5TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.45

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual.

OBJEKTIF : 3. Meningkatkan pengetahuan Asas Seni Reka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan. STRATEGI / AKTIVITI i. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding.

ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi

IMPAK :

A :

B :

C :

5WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : . Sumber yang boleh dibaharui

dan tidak boleh dibaharui

OBJEKTIF : 2. Mengetahui cara sumber diperoleh dan menyedari kesannya terhadap landskap dan sumber.

STRATEGI / AKTIVITI 1. Menyatakan maksud sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

2. Menyenaraikan sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

IMPAK :

A :

B :

C :

6.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Kreativiti dan Reka Cipta

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

iv) Memilih lakaran yang paling sesuai

v) Merancang dan menyediakan lukisan projek

vi) Menyediakan alatan dan bahan

vii) Membina projek

viii)Membuat kemasan

ix) Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan

IMPAK :

A :

B :

C :

6TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. OBJEKTIF : Menguasai Asas Seni Reka serta menghasilkan hasil kerja Seni Visual yang kreatif dan berfungsi. STRATEGI / AKTIVITI

i. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding.

ii. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi

IMPAK :

A :

B :

C :

6WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : i. Sumber yang boleh

dibaharui ialah sumber yang boleh diganti dan tidak kehabisan

OBJEKTIF : 3. Mengetahui penggunaan dan cara pengurusan sumber negara.

STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengelaskan sumbersumber mengikut jenisnya.

2. Membandingkan dan membezakan bahan-bahan

kegunaan harian daripada sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

IMPAK :

A :

B :

C :

7.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Pendokumentasian

OBJEKTIF : Penghasilan Projek Reka Cipta

STRATEGI / AKTIVITI

i) Mengumpul dan merekod maklumat

ii) Membuat buku idea

IMPAK :

A :

B :

C :

7TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Menggambar

KEMAHIRAN / THEME : Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat, bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan Asas Seni Reka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan. STRATEGI / AKTIVITI

iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio.

IMPAK :

A :

B :

C :

7WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : ii. Sumber yang tidak boleh

dibaharui ialah sumber yang terhad dan akan habis

OBJEKTIF : 4. Menyedari bahaw a setiap individu bertanggungjaw ab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sumber negara supaya alam sekitar terpelihara. STRATEGI / AKTIVITI 1. Meramalkan akibat jika sumber petroleum dan gas asli negara kita kehabisan.

IMPAK :

A :

B :

C :

8.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Elektrik dan Elektronik

OBJEKTIF : Penghasilan projek elektronik

STRATEGI / AKTIVITI

i) Membaca dan menterjemah litar projek

ii) Memilih alatan, bahan dan komponen

iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

iv) Memasang komponen mengikut litar projek

v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan

IMPAK :

A :

B :

C :

8TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan

KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid

OBJEKTIF : Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan.

STRATEGI / AKTIVITI

i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks.

IMPAK :

A :

B :

C :

8WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

9.MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Elektrik dan Elektronik

OBJEKTIF : Penghasilan projek elektronik

STRATEGI / AKTIVITI

i) Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

ii) Memilih alatan, bahan dan komponen

iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

iv) Memasang komponen mengikut litar projek

v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan

IMPAK :

A :

B :

C :

9TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid

OBJEKTIF : ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses mereka bentuk.

STRATEGI / AKTIVITI

5. Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya Seni Visual.

IMPAK :

A :

B :

C :

9WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

10MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Elektrik dan Elektronik

OBJEKTIF : Penghasilan projek elektronik

STRATEGI / AKTIVITI

i) Membuat projek elektrik dan elektronik ii) Memilih alatan, bahan dan komponen

iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

IMPAK :

A :

B :

C :

10TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid

OBJEKTIF : 6. Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan Seni Visual STRATEGI / AKTIVITI

ii. Mempertingkat kemahiran menggunakan alat, bahan dan teknik dalam membentuk dan membuat binaan.

IMPAK :

A :

B :

C :

10WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

11MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Elektrik dan Elektronik

OBJEKTIF : Penghasilan projek elektronik

STRATEGI / AKTIVITI

i) Membuat projek elektrik dan elektronik ii) Memilih alatan, bahan dan komponen

iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

iv) Memasang komponen mengikut litar projek

IMPAK :

A :

B :

C :

11TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid

OBJEKTIF : 4. Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan.

STRATEGI / AKTIVITI

i. Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif.

IMPAK :

A :

B :

C :

WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

12MONDAY 6 GIGIH

11.45 – 12 45

KEMAHIRAN

HIDUP

TAJUK / TOPIK : Reka Bentuk dan Teknologi

KEMAHIRAN / THEME : Elektrik dan Elektronik

OBJEKTIF : Penghasilan projek elektronik

STRATEGI / AKTIVITI

i) Membuat projek elektrik dan elektronik ii) Memilih alatan, bahan dan komponen

iii) Mengukur, memotong dan menjalur wayar

iv) Memasang komponen mengikut litar projek

v) Menguji litar projek dan membuat pembaikan

IMPAK :

A :

B :

C :

12TUESDAY

6 HEBAT

11.45 – 12.455

PENDIDIKAN

SENI

TAJUK / TOPIK : Membuat Corak dan Rekaan KEMAHIRAN / THEME : Membuat corak dan rekaan secara manual dan berbantukan computer berdasarkan imaginasi murid. OBJEKTIF : 5. Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya Seni Visual.

STRATEGI / AKTIVITI

ii. Membuat pernyataan perasaan tentang hasil kerja sendiri dan rakan secara kritis

IMPAK :

A :

B :

C : ok

WEDNESDAY

6 HEBAT

10.45 – 11.45

KAJIAN

TEMPATAN

TAJUK / TOPIK : SUMBER NEGARA

KEMAHIRAN / THEME : Sumber Semula Jadi

OBJEKTIF : Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui STRATEGI / AKTIVITI 1. Mengumpul dan mengelas gambargambar mengikut jenis sumber. 2. Melukis poster bertemakan sumber semula jadi.

IMPAK :

A :

B :

C :

Tiada ulasan: